Zkrácená pravidla squashe

 

Velmi stručný výtah z pravidel má umožnit odehrání utkání začátečníkům. Pravidla squashe jsou daleko obsáhlejší s přesným výkladem. V této podobě jsou však zapotřebí pouze pro vrcholovou úroveň. Pro rekreační hru postačí dále uvedený výběr základních principů. Vzhledem k charakteru hry, kdy jsou oba hráči v jednom kurtu a střídají se v odehrání míče, musí být základním pravidlem neohrozit protihráče raketou ani nastřelením míčem.

Hra

Squash se hraje mezi dvěma hráči, z nichž každý musí používat raketu, s míčkem a na kurtu. Všechny prvky jsou specifikovány pravidly.

Skóre

Zápas je tvořen vítězstvím jednoho z hráčů ve dvou nebo třech setech (podle dohody). Každý set se hraje na dosažení 9 bodů jedním z hráčů. V případě, že dosáhnou oba skóre 8:8, přijímající hráč určí před zahájením hry, zda set končí dosažením jedenácti bodů (o jeden) nebo dvanácti bodů (o dva).

Body

Bod může dosáhnout pouze podávající hráč po vítězném úderu ve výměně. Pokud výměnu vyhraje přijímající hráč, stává se podávajícím bez změny skóre. Tzv. systém se ztrátami.

Podání

Hra začíná podáním z podávacího boxu, ve kterém musí podávající stát alespoň jednou nohou. Na počátku utkání rozhoduje o podávajícím los roztočením rakety. Při zahájení utkání, setu a po zisku podání v setu má podávající právo volby, ze které strany začne podávat. Následující podání se musí pravidelně střídat z obou stran. Podávající hráč pokračuje v podáních dokud neprohraje výměnu. Pak se podávajícím stává soupeř.Při podání se míček nadhodí rukou nebo raketou a zahraje se. Pokud hráč nadhodil, ale nezahrál úder, může podání opakovat.Pro správně provedené podání musí míč nejprve narazit na čelní stěnu mezi horní outovou a střední podávací čarou. Pak může (ale nemusí) narazit na boční, popř. i zadní stěnu a musí dopadnout do zadní čtvrtiny kurtu na straně přijímajícího. Jakýkoliv dotek čáry na stěně nebo podlaze kurtu je špatný míč.

Return

Dobře odehraný míč / return / musí být hráčem odehrán po prvním odskoku od podlahy nebo přímo ze vzduchu na čelní stěnu mezi horní outovou a spodní tinovou čáru. Před dopadem na čelní stěnu může být míč odražen o boční, zadní stěnu (sklo) nebo obě, nesmí se však dotknout podlahy. Raketa musí být v době dotyku s míčem v hráčově ruce. Soupeř může míč odehrát kdykoli po odrazu od čelní stěny (přímo ze vzduchu, po odrazu od boční, zadní nebo obou stěn apod.), musí to však být dříve než se míč dotkne podruhé podlahy.

Let

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči přímý přístup k odehrání míče nebo stál v dráze možného letu míče, nejednalo se však o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítezně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá soupeře o "let" a výměna se opakuje beze změny skóre a podávajícího.

Stroke

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči odehrát míč nebo dokončit úder nebo stál v dráze možného letu míče přímo na čelní stěnu a jednalo se o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítezně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá rozhodčího o "stroke" a ten rozhodne, jestli situace nastala. Výměnu v této situaci vyhrává hráč, kterému bylo bráněno ve hře. Pokud si hráči rozhodují utkání sami, záleží posouzení situace na jejich dohodě.

Obecné pravidlo

Squash je hra při, které je nutné na první místo zařadit bezpečnost protihráče. V žádném případě nehrajte údery, při kterých můžete soupeře ohrozit míčem nebo raketou. Pokud si nejste 100% jisti, že protihráče neohrozíte nebo nevíte, kde se zrovna kolem Vás pohybuje, úder nehrejte a požádejte o nový míč. Žádný vítězný míč nestojí za poranění protihráče.

Pravidla (.pdf)